مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهر قدس
دو شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۱/۳۰)
Monday , (2021/04/19)
پیگیری نامه
:ارباب رجوع محترم برای پیگیری نامه یا کسر اقساط کافی است کد رهگیری را در کادر زیر وارد نمایید

کد رهگیری نامه
کد امنیتی

Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir